Produktet

  • Astar me vulë të ajrosur

    Astar me vulë të ajrosur

    Vulosja e ajrosur është bërë nga një film që merr frymë dhe një vulë me induksion të nxehtësisë (HIS) përmes saldimit me ultratinguj ose me shkrirje të nxehtë, i cili arrin plotësisht efektin e "frymëmarrjes dhe pa rrjedhje".Grumbullimi i ajrosur ka një dizajn të thjeshtë, përshkueshmëri të shkëlqyer të ajrit dhe rezistencë të shkëlqyer ndaj surfaktantëve.Ky produkt është krijuar për të parandaluar që ena mbushëse (shishja) të tundet ose të vendoset në temperatura të ndryshme për të prodhuar gaz pas mbushjes së një lëngu të caktuar, duke shkaktuar kështu deformimin e enës ose plasaritjen e kapakut të shishes.

    Astar me ventilim është performanca më e mirë e rrjedhës së ajrit në industri, opsionet e shumta të ventilimit plotësojnë nevoja të ndryshme të performancës.Ofrohet në një copë shkumë ose dyllë dy pjesë të lidhur me tul.