Produktet

 • Easy Peel Aluminum Foil Induction Seal Liner

  Veshje vulosëse induksioni me letër alumini Easy Peel

  Kjo është një rresht vulë induksioni një copë, pa rezervë ose shtresë dytësore, mund të vuloset në enë me makinë vulosëse induksioni ose hekur elektrik drejtpërdrejt. Mund të sigurojë mbyllje të ngushtë të enëve plastike ose qelqi mund të hiqen me të gjithë copën, dhe nuk ka asnjë mbetje në buzën e enës.

 • Lift ‘N’ Peel

  Heqni 'N' Peel

  Ngrini astarin e induksionit të fletëve të aluminit me lëvozhgë 'N'

  Kjo është një shtresë vulë induksioni një-copë, pa rezervë ose shtresë dytësore, mund të vuloset në enë me makinë vulosëse induksioni ose hekur elektrik drejtpërdrejt. Mund të sigurojë mbyllje të ngushtë të enëve plastike ose qelqi mund të hiqen me të gjithë copën, dhe nuk ka asnjë mbetje në buzën e enës. Ky shtresë vulosëse induksioni hapet lehtë me funksionin e heqjes së lëkurës 'N'.