Produktet

  • Glue Seal

    Ngjitës ngjitës

    Vula e ngjitësit mund të bëhet në një copë të vetme ose dy pjesë në përputhje me nevojat e klientit. Ekziston një shtresë ngjitëse e shkrirë e nxehtë e veshur në shtresën vulosëse të shtresës së vulës së aluminit. Pas procesit të ngrohjes nga makina e mbylljes induktive ose hekuri elektrik, shtresa ngjitëse do të vuloset në buzën e kontejnerit. Ky astar tip është i disponueshëm për të gjitha llojet e enëve materiale., Posaçërisht për enën prej qelqi, por efektet nuk janë më të mira se astarja e vulës induktive.