Produktet

  • Vula ngjitëse

    Vula ngjitëse

    Vulosja e ngjitësit mund të bëhet në një pjesë të vetme ose në dy pjesë sipas nevojave të klientit.Ka një shtresë ngjitëse me shkrirje të nxehtë të veshur në shtresën vulosëse të veshjes së vulës së aluminit.Pas procesit të ngrohjes nga makineria e vulosjes me induksion ose hekuri elektrik, shtresa ngjitëse do të mbyllet në buzën e enës.Ky lloj astar është i disponueshëm për të gjitha llojet e kontejnerëve të materialit., veçanërisht për enët e qelqit, por efektet nuk janë më të mira se astari i vulës me induksion.